Výstava - Spišské exody

09.04.2014 10:12

Spišské exody


Zaujímavú výstavu obrazov slovenského výtvarníka Františka Guldána s ústredným názvom Spišské exody si mohli návštevníci knižnice pozrieť od 21. marca do 4. apríla v priestoroch mestskej knižnice.
František Guldán sa narodil v roku 1953 v Nitre, žije a tvorí však vo Svätom Jure pri Pezinku. Od 70.rokov rozvíja autorskú maliarsku techniku s pracovným názvom patinovaná asambláž. Venuje sa sa tiež kresbe, ilustrácii, mozaike z lámanej keramiky, objektom zo zváranej ocele. Vystavoval doma, ale aj v Prahe, Paríži, Antverpách, Ottawe, Viedni, Mníchove, Bruseli.
K téme exodov Miro Polák, ktorý vytvoril libreto k výstave hovorí: „ Ak v priemere každých desať rokov v minulom storočí musí nezanedbateľná skupina aktívnych ľudí nedobrovoľne opustiť mesto, región, výsledkom sú pretŕhané generácie, rodiny, sociálne vzťahy a ochromená kultúra“. Členovia Občianskeho  združenia Krásny Spiš sa rozhodli uskutočniť výstavu s úcty k ľuďom, ktorí museli nedobrovoľne opustiť Spiš a trpeli pri tom. Vytypovali konkrétne exody, ktoré boli zapríčinené z rôznych politických, etnických, náboženských alebo sociálnych dôvodov.  Tak napríklad jedným z prvých hromadných odchodov bol na začiatku 20. storočia odchod za prácou do Ameriky.  Ďalej napríklad po roku 1939 násilné odvádzanie ľudí na práce do nemeckých fabrík, samozrejme deportácie židov do koncentračných táborov počas 2. svetovej vojny , ale aj likvidácia súkromných roľníkov v rámci kolektivizácie po  roku 1950, či likvidácia rehoľných rádov a väznenie rehoľníkov a kňazov.  V neposlednom rade bol obrovským zásahom do životov  aj rok 1968, kedy po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy mnoho obyvateľov emigrovalo do zahraničia. Každému takémuto exodu je venovaný jeden obraz. Na zaujimavosti výstave pridalo aj to, že autor pri tvorbe obrazov používa rôzne odpadové materiály, ktorých nedostatky zakomponuje do celkového motívu obrazu, čím dosiahne zaujímavý výsledný efekt.