Mestská knižnica

Námestie slobody 2

053 42 Krompachy

tel: 053/ 447 25 30

mail: kniznicamestska@centrum.sk