MVS

V prípade, že potrebnú literatúru v našom knižničnom fonde nenájdete (hľadajte cez online katalóg z úvodnej stránky), možeme Vám náučnú literatúru objenať prestredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby - MVS - z tých knižníc na Slovensku, ktoré sa nachádzajú na portáli

Slovenská knižnica:

www.kis3g.sk/

alebo zo Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach:
www.svkk.sk/

Vytvorte si rešerš a pošlite na našu mailovu adresu. Ak ste u nás zaregistrovaný, požadovanú literatúru Vám môžeme objednať. 
MVS je spoplatnená podľa cenníka služieb, ktorý nájdete v časti -o nás - knižničné dokumenty - cenník poskytovaných služieb.