Činnosti knižnice v číslach 2005 - 2011

22.01.2014 11:44

Činnosti Mestskej knižnice v Krompachoch v číslach.