Beseda so slovenskou spisovateľkou pre deti a mládež Toňou Revajovou

07.05.2014 15:25

Tretiaci a štvrtáci zo základných škôl sa pripravovali na stretnutie so spisovateľkou pre deti Toňou Revajovou už niekoľko týždňov. Prečítali si jej knižky a pripravili si otázky, no a dnes sa stretli na besede v mestskej knižnici. Odpovedala im na otázky zo svojho osobného života i porozprávala o tom, ako jej knižky – je ich už 10 – vznikali. Narodila  sa 5. novembra 1948 v Katowiciach v Poľsku, kde  jej otec  pracoval na veľvyslanectve.  Neskôr žila v Žiline, kde maturovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole. Pracovala ako učiteľka, redaktorka i jazyková redaktorka v časopisoch Zdravie, Slovenka, Emma... Od roku 2004 je na dôchodku, no stále pracuje.  Rediguje knihy pre vydavateľstvá Edis a Slovart a prekladá z nemčiny a češtiny seriály pre dabingové štúdio EKA. Veľký úspech dosiahla s knihami o Johanke – Johanka v Zapadáčiku a Zlom väz Johanka. Kniha Johanka v Zapadáčiku bola zapísaná na čestnú listinu IBBY – Medzinárodná  únia pre detskú knihu. Na túto listinu sa zapisuje 50 detských kníh, ktoré vyšli v priebehu dvoch rokov vo svete a za rok 2013 tam patrí aj slovenská kniha pani spisovateľky Tone Revajovej. Aj my sa tešíme z tohto jej úspechu a prajeme jej, aby Johanka,  i ďalší jej knižný hrdina –„Denis a jeho sestry“ – dostali podobu televízneho seriálu.