Objav svoju hodnotu

Čo je to sebadôvera?
Ako vzniká?
Ktoré faktory ju ovplyvňujú?
Každý, kto chce dosiahnuť životné ciele, musí poznať svoju hodnotu. Nízka sebadôvera je najväčšou prekážkou, ak chceme rozpoznať vlastné schopnosti a dosiahnuť, po čom túžime.
Táto kniha obsahuje rady, ako si vybudovať a udržať zdravú sebadôveru:
– V každej životnej etape – v ranom detstve, predškolskom a školskom veku, mladosti a dospelosti, strednom aj treťom veku.
– Vo vzťahoch – či už priateľských, susedských, alebo v partnerskom vzťahu.
– Na pracovisku – ako zvýšiť sebadôveru nadriadeného a podriadených.