Z činnosti v roku 2013

22.01.2014 11:56

Mestská knižnica v roku 2013V priebehu roka 2013 sa nám podarilo čiastočne zrekonštruovať oddelenie pre deti a mládež.
Nechali  sme premaľovať  staré drevené regály,  na steny  sme nechali namaľovať  farebné motívy,  čím oddelenie získalo zaujímavý a pre čitateľov atraktívnejší  vzhľad.  Tým, že sme v minulom roku vyradili starú a opotrebovanú literatúru pre deti  a literatúru rozmiestnili po novom, vznikol  priestor tak na policiach ako aj v oddelení. Všetky  podujatia pre deti sa tak môžu konať v oddelení pre deti a mládež.
V celej knižnici sa vymenili staré okná za nové – plastové, vymenili sa staré vchodové dvere do knižnice.
V oddelení pre dospelých sme urobili prestavbu v beletrii. Vyčlenili sme určité druhy  literatúry a uložili sme ich samostatne, a tiež sme začali farebne značiť iný druh literatúry, čím sa uľahčilo čitateľom vyhľadávanie vo fonde.
Veľkým úspechom v minulom roku je to, že sme prešli na elektronický systém evidencie fondu i výpožičiek  a umožnili sme čitateľom prístup do nášho fondu cez online katalóg. Pokračujeme v propagácii knižnice a jej činností na vlastnej webovej stránke: https://kniznicakrompachy.webnode.sk/  i na sociálnej sieti. (Mestská knižnica Krompachy na facebooku)

Z podujatí mestskej knižnice: tradične najviac podujatí je v mesiaci marec, kedy sme ich pripravili 40, pre deti MŠ, ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ v meste, ale aj pre klientov domu sociálnych služieb v Hodkovciach. Celkom sa na týchto podujatiach zúčastnilo takmer 400 návštevníkov.
V apríli sme pre žiakov ZŠ pripravili besedu so spisovateľkou Alžbetou  Verešpejovou.  Vyradené knihy z fondu sme pripravili do  burzy starších kníh.
V máji sme nainštalovali výstavu „Netradičné spôsoby pestovanie záhradkárskych plodín“. Výstava fotografií bola doplnená odbornou literatúrou s tematikou záhrada z nášho fondu.
Už tradične sa zapájame do celoslovenského projektu  - Najpočetnejší  detský čitateľský maratón "Čítajme si...“ – v tomto roku 4. Júna dopoludnia čítalo 106 detí.
Na prelome septembra a októbra sme predstavili putovnú výstavu zo súkromnej zbierky „Šlabikáre z celého sveta“ , ktorú si pozrelo takmer 500 návštevníkov.
V októbri sa v knižnici konal už 16. ročník recitátorskej súťaže „Mestské kolo v prednese poézie a prózy“.
V decembri sa návštevníci knižnice mohli inšpirovať pri príprave vianočnej výzdoby výstavou ručne vyrobených výrobkov súvisiacich s Vianocami - ikebany, vianočné gule, háčkované ozdoby na stromček. Spokojnosť vyjadrilo takmer 300 návštevníkov výstavy.
Počas roka sa zúčastňujeme aj podujatí organizovaných mestom. V minulom roku to boli Pankuškové fašiangy – podujatie v rámci projektu Košice európske hlavné mesto kultúry, Deň detí, Krompašský jarmok, Beh ulicami mesta Krompachy, či príprava divadelnej sály na príchod Mikuláša do mesta.