Vyhodnotenie: „Najlepší čitateľ v školskom roku 2016/2017“

03.07.2017 15:22Školský rok sa definitívne skončil. Hodnotilo sa v škole a hodnotili sme trochu aj v mestskej knižnici. Tak ako šport prispieva  k prekonávaniu pohodlnosti, a teda k budovaniu vytrvalosti, cieľavedomosti, sústredenosti. Rovnako aj čítanie si vyžaduje „tréning“, pravidelnosť, sústredenosť, pozornosť a koncentráciu. Tieto vlastnosti vám budú užitočné pri vašom ďalšom štúdiu.
Rozhodli sme sa odmeniť tých najusilovnejších z vás, tých ktorí pravidelne navštevovali knižnicu počas školského roka a pravidelne aj čítali.
Zo ZŠ s MŠ Maurerova to boli:
1. miesto:  Vanessa Zara Kráľová 
            2.A.            52 prečítaných kníh
2. miesto:  Barbora Ordzovenská            4.B.            32 prečítaných kníh
3. miesto:  Diana Čechová                      3.A.            31 prečítaných kníh


Zo ZŠ Zemanská to boli:
1. miesto:  Bernadeta Ferková                4.A.            101 prečítaných kníh
2. miesto:  Adriana Petruňová                 4.A.            28 prečítaných kníh
3. miesto:  Alexandra Belejová                2.A.            27 prečítaných kníh


Zároveň sa touto cestou chceme poďakovať aj pani učiteľkám za celoročnú spoluprácu.

Všetkým prájeme krásne prázdniny a veríme, že ani počas nich na knižnicu nezabudnete.