Prázdniny sú najlepšie na čítanie

29.06.2015 10:08


Dieťa by si malo čítať aj cez prázdniny. Vytvorí si návyk a čítanie sa stane obľúbenou činnosťou.

Ak je pekné počasie môže si dieťa zobrať knihu so sebou na kúpalisko. Pri zlom počasí zase zabije nudu. Môže prežívať dobrodružstvá aj v prípade, ak trávi prázdniny doma v paneláku.
Podľa špeciálnej psychologičky Lýdie Križanovej z Centra pedagogicko­psychologic­kého poradenstva je vhodné darovať dieťaťu knihu na konci roka. Nie však ako odmenu za vysvedčenie, ale na oslavu ukončenia školského roka. A to aj v prípade, že nedonieslo iba jednotky.
„Cez prázdniny trávi väčšina rodičov svoje dovolenky spolu s deťmi. Je to najlepšia možnosť, ako podporiť čitateľské návyky detí a zblížiť sa s nimi formou spoločného čítania i diskusie o prečítanom.“ Takýmto spôsobom sa tiež prirodzene posilňujú vyjadrovacie schopnosti dieťaťa.
Veľmi dôležitý je výber knihy. Deti by mali čítať hlavne veku primerané knihy.
A aký žáner vybrať?
To je najlepšie nechať na samotné dieťa. „Ak má rado rozprávky, ponechajte na jeho voľbu, aké bude čítať. Ak má rado inú tematiku, opäť to nechajte na jeho rozhodnutie,“ vysvetľuje Križanová.
Psychologička však v každom prípade rodičom odporúča, aby si knihu sami prečítali skôr, ako ju ponúknu svojmu dieťaťu. Predídu tým nemilým prekvapeniam, keď zistia, že kniha obsahuje nevhodné slová, témy či obrázky.


V našom knižničnom fonde nájdete množstvo nových kníh a radi Vám pomôžeme aj s výberom pre Vaše dieťa.