Čítajme si 2017

02.06.2017 10:24

Zahájili sme 10. ročník maratónu v čítaní - Čítajme si 2017.

Cieľom podujatia je priblížiť deťom čítanie, aktivitu, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu, prehlbuje vnímavosť a predstavivosť. Preto chceme v spolupráci s knižnicami a školami po celom Slovensku ako i s partnermi projektu motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc.

V minulom roku sa tejto celoslovenkej akcie zúčastnilo celkom 40 954 detí. V našej mestskej knižnici ich čítalo 201. 

Dnes v Mestskej knižnici čítalo 203 detí. 
Najväčší úspech mali knihy Branislava Jobusa o Muflónovi Anciášovi a knihy Abby Hanlon o Dorke Magorke.

A už je známy aj počet detí čítajúcich na Slovensku 46 040.