Biblia na cestách - putovná výstava

22.11.2014 16:20

Mestská knižnica zabezpečila túto putovnú výstavu, ktorá bola verejnosti sprístupnená vo výstavnej
miestnosti Domu kultúry v Krompachoch od 3. 11.2014 do 21. 11. 2014. 
O tom, že mala úspech svedčila aj návštevnosť - vyše 900 návštevníkov z Krompách, ale aj z okolia.