18. ročník Mestského kola prednesu poézie a prózy

01.12.2015 11:03

 

Mestská knižnica v Krompachoch 12.11.2015 sa pred 14.oo hod. zaplnila skoro stovkou detí dychtiacich po umeleckom slove. Od prváčikov až po stredoškolákov pripravovaných svojimi učiteľmi odrecitovať čo najlepšie to, čo sa poctivo  učili dlhšiu dobu.

Pod záštitou MO Matice slovenskej v Krompachoch a Mestskej knižnice sa konal už 18. ročník tejto súťaže. Žiaci z Maurerovej, Zemanskej, Špeciálnej a SNP školy boli rozdelení do 6 kategórií. Ich prednes si pozorne vypočula porota pozostávajúca z učiteľov škôl. Je šťastím, že aj v dnešnej počítačovej dobe mládež siahne po umeleckej literatúre, vie precítiť jej krásu, hodnotu. Od nesmelých prváčikov, ktorým očká žiarili strachom, ale aj očakávaním, po ostrieľaných starších recitátorov odzneli hodnotné ukážky poézie a prózy. Bolo naozaj ťažko vybrať tých najlepších, pretože víťazmi boli všetci už len tým, že sa zúčastnili. Spomeňme mená aspoň prvých miest v jednotlivých kategóriách. Ročníky 1.-4. Nina Tabačeková, Samuel Kudelka, Ahsena Kupcová, ročníky 5.-6. Vanesa Čechovská, Matej Probala, 7.-9.ročník: Viktória Hojstričová, BiankaMatisová, Adam Lach, ŠZŠ a SNP: Mária Mirgová, Jozef Macko, stredoškoláci:  Vladimír Žiga. Veľké poďakovanie patrí učiteľom, ktorí žiakov pripravovali a ich úsiliu viesť mládež k literatúre a umeleckému prednesu.

A. Grondželová