Činnosť knižnice

Činnosti knižnice v číslach 2014 - 2017

22.01.2018 14:39
činnosť v číslach 2014-2017.jpg (216970)

Činnosti knižnice v číslach 2012 - 2016

20.01.2017 15:23
Knižnica v číslach 2012-2016.

Z činnosti Mestskej knižnice v roku 2015

03.02.2016 10:53
Mestská knižnica v roku 2015  

Z činnosti mestskej knižnice v roku 2014

22.01.2015 14:57
 Mestská knižnica -2014 - z činnosti  

Z činnosti v roku 2013

22.01.2014 11:56
Mestská knižnica v roku 2013 V priebehu roka 2013 sa nám podarilo čiastočne zrekonštruovať oddelenie pre deti a mládež. Nechali  sme premaľovať  staré drevené regály,  na steny  sme nechali namaľovať  farebné motívy,  čím oddelenie získalo zaujímavý...

Činnosti knižnice v číslach 2005 - 2011

22.01.2014 11:44
Činnosti Mestskej knižnice v Krompachoch v číslach.